بازگشت به صفحه اصلی

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی بر مبنای رویکرد به نوع اطلاعات، محل و نحوه ذخیره آن، تقسیم‌بندی شده‌اند. در این میان تنها سیستم‌هایی نیازهای مدیران و کارشناسان را در سطح مطلوب پاسخگو هستند که بتوانند اطلاعات جغرافیایی را به همراه سایر اطلاعات توصیفی در قالب نقشه‌ای رقومی، به صورت یکپارچه در اختیار قرار دهند.

سراج

 

یکپارچگی اطلاعات بدین معنی است که با استفاده از یک یا چند پایگاه داده، چندین جدول اطلاعاتی و لایه‌های متعدد، بتوان اطلاعات را بر روی یک نقشه کامل مشاهده نمود. بنابراین از میان سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی(GIS)، سیستمی مطلوب است که بتواند بیشترین حجم اطلاعات را به صورت یکپارچه با حفظ شاخص‌های سه گانه سرعت، دقت و انعطاف‌پذیری در اختیار مدیران قرار دهد. ضمن آنکه نقش بسیار مؤثر واسط کاربر (User Interface) را نیز در دستیابی به آن نباید فراموش کرد. اهمیت و ضرورت این نوع مرکز اطلاعاتی را می‌توان از چندین زاویه مورد بررسی قرار داد.

2

سیستم اطلاعات جغرافیایی محیطی ایده‌آل برای برنامه ریزی است. این سیستم می‌تواند چهار چوبی مناسب برای ساماندهی داده‌ها و اطلاعات مختلفی باشد که به نحوی به مدیریت مربوط می‌شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق متمرکز و یکپارچه کردن اطلاعات، گزارش گیری‌ها‌ی مختلف و متنوعی را در کوتاه ترین زمان ممکن می‌سازد.

3

در طراحی سراج از دو بُعد، دید شیئ‌گرا وجود دارد: اول در طراحی مفاهیم اوليه و پايه‌اي نرم افزار به این معنی که عوارض، لايه‌ها و جداول به صورت شیئ‌گرا تعریف مي‌شوند. دوم در پیاده سازی نرم‌افزار، سراج بطور کامل (Kernel، Application و Server) به زبان C++ نوشته شده است.

4

سراج تلفیق دو سیستم بانک اطلاعاتی و CAD (به همراه توابع تحلیلی و آماري‌) نمي باشد، بلکه يک سیستم یکپارچه اطلاعات جغرافيايي است. در سراج عوارض شامل اطلاعات جغرافيايي، توصیفی و توپولوژي هستند. بنابراین با حفظ يکپارچگي اطلاعات از به وجود آمدن تضاد در اطلاعات جلوگیری مي‌شود. برای مثال در سيستم‌هايي که اطلاعات توصیفی در بانک‌هاي اطلاعاتی خارج از سیستم نگهداری مي‌شوند، به دلیل ماهیت بانک اطلاعاتی مدیر این بانک مي‌تواند تغييراتي در قالب و محتوای اطلاعات موجود در بانک ايجاد نماید، بدون اینکه سیستم اطلاعات جغرافيايي از این تغييرات مطلع شود. در این حالت بین اطلاعات موجود در بانک و آنچه سیستم اطلاعات جغرافيايي انتظار دارد، تضاد به وجود مي‌آيد.

5

سهولت استفاده برای کاربر از مهمترین شاخص‌هايي است که در سراج همواره سعی بر رعایت آن شده است. در این مسیر همیشه تلاش شده است که در کنار حفظ ارزش‌ها و استاندارد‌هاي تخصّصی و اطلاعاتی نرم‌افزار، به‌گونه‌اي عمل شود که کاربر از ساده‌ترين و سريع‌ترين راه به اطلاعات و یا گزارش مورد نظر خود دست پیدا کند.

با استفاده از ابزارها و توانايي‌هاي سراج کاربر مي‌تواند لايه‌هاي مورد نظر خود را به‌گونه‌اي طراحی نماید که ضمن زیبا و کامل بودن نمایش اطلاعات از ايجاد لايه‌ها و عوارض اضافی و نمایشی جلوگیری شود. برای مثال نمایش نام يک روستا در کنار علامت مربوط به آن، در سراج کاربر مي‌تواند لایه مربوط به روستا را طوری تعریف کند که سیستم به صورت خودکار نام روستا را در بالای علامت آن نمایش دهد.